Telefundraising

Laporan Telefundraising dengan transfer


Mekanisme pendonasian melalui kartu kredit, tim Telefundraising representative kami akan menghubungi bapak atau ibu dengan menawarkan 3 pilihan jangka waktu donasi.
No Tanggal Nama Donatur Nilai Donasi (Rp) Tenor
1 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
2 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
3 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
4 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
5 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
6 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
7 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
8 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
9 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
10 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
11 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
12 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
13 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
14 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
15 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
16 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
17 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
18 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
19 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
20 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
21 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
22 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
23 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
24 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
25 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
26 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
27 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
28 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
29 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
30 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
31 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
32 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
33 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
34 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
35 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
36 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
37 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
38 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
39 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
40 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
41 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
42 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
43 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
44 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
45 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
46 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
47 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
48 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
49 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
50 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
51 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
52 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
53 08/11/2018 NN 0 1 BULAN
54 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
55 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
56 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
57 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
58 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
59 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
60 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
61 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
62 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
63 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
64 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
65 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
66 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
67 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
68 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
69 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
70 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
71 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
72 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
73 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
74 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
75 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
76 14/11/2018 NN 0 1 BULAN
77 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
78 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
79 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
80 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
81 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
82 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
83 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
84 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
85 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
86 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
87 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
88 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
89 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
90 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
91 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
92 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
93 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
94 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
95 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
96 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
97 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
98 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
99 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
100 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
101 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
102 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
103 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
104 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
105 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
106 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
107 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
108 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
109 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
110 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
111 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
112 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
113 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
114 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
115 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
116 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
117 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
118 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
119 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
120 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
121 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
122 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
123 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
124 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
125 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
126 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
127 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
128 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
129 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
130 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
131 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
132 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
133 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
134 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
135 05/11/2018 NN 0 1 BULAN
136 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
137 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
138 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
139 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
140 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
141 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
142 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
143 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
144 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
145 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
146 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
147 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
148 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
149 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
150 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
151 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
152 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
153 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
154 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
155 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
156 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
157 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
158 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
159 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
160 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
161 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
162 17/11/2018 NN 0 1 BULAN
163 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
164 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
165 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
166 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
167 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
168 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
169 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
170 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
171 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
172 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
173 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
174 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
175 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
176 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
177 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
178 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
179 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
180 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
181 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
182 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
183 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
184 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
185 16/11/2018 NN 0 1 BULAN
186 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
187 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
188 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
189 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
190 03/11/2018 NN 0 1 BULAN
191 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
192 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
193 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
194 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
195 03/11/2018 NN 0 1 BULAN
196 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
197 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
198 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
199 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
200 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
201 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
202 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
203 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
204 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
205 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
206 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
207 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
208 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
209 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
210 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
211 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
212 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
213 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
214 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
215 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
216 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
217 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
218 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
219 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
220 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
221 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
222 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
223 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
224 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
225 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
226 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
227 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
228 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
229 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
230 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
231 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
232 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
233 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
234 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
235 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
236 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
237 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
238 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
239 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
240 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
241 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
242 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
243 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
244 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
245 27/11/2018 NN 0 1 BULAN
246 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
247 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
248 30/11/2018 NN 0 1 BULAN
249 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
250 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
251 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
252 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
253 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
254 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
255 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
256 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
257 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
258 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
259 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
260 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
261 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
262 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
263 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
264 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
265 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
266 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
267 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
268 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
269 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
270 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
271 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
272 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
273 12/11/2018 NN 0 1 BULAN
274 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
275 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
276 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
277 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
278 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
279 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
280 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
281 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
282 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
283 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
284 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
285 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
286 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
287 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
288 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
289 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
290 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
291 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
292 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
293 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
294 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
295 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
296 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
297 15/11/2018 NN 0 1 BULAN
298 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
299 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
300 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
301 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
302 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
303 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
304 01/11/2018 NN 0 1 BULAN
305 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
306 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
307 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
308 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
309 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
310 29/11/2018 NN 0 1 BULAN
311 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
312 08/11/2018 NN 0 1 BULAN
313 26/11/2018 NN 0 1 BULAN
314 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
315 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
316 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
317 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
318 08/11/2018 NN 0 1 BULAN
319 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
320 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
321 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
322 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
323 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
324 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
325 28/11/2018 NN 0 1 BULAN
326 19/11/2018 NN 0 1 BULAN
327 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
328 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
329 08/11/2018 NN 0 1 BULAN
330 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
331 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
332 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
333 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
334 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
335 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
336 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
337 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
338 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
339 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
340 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
341 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
342 21/11/2018 NN 0 1 BULAN
343 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
344 02/11/2018 NN 0 1 BULAN
345 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
346 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
347 07/11/2018 NN 0 1 BULAN
348 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
349 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
350 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
351 09/11/2018 NN 0 1 BULAN
352 22/11/2018 NN 0 1 BULAN
353 13/11/2018 NN 0 1 BULAN
354 06/11/2018 NN 0 1 BULAN
355 23/11/2018 NN 0 1 BULAN
356 13/11/2018 DEDDY SUDIYONO SANDRATJIPTADI 0 1 BULAN
357 09/11/2018 YANNY 0 1 BULAN
358 09/11/2018 CALEB NAPITUPULU 0 1 BULAN
359 19/11/2018 ABDUL RAHMAN 0 1 BULAN
360 19/11/2018 VERONICA GONDOWARDOJO L 0 1 BULAN
361 09/11/2018 DJIE STEVEN WIJAYA 0 1 BULAN
362 12/11/2018 JACOB 0 1 BULAN
363 21/11/2018 RATNA SETIARINI KARM 0 1 BULAN
364 21/11/2018 RICHARD M SIBARANI 0 1 BULAN
365 01/11/2018 ABDUL GHOFAR 0 1 BULAN
366 05/11/2018 ANISA DYAH SHINTADEVI 0 1 BULAN
367 26/11/2018 BAMBANG HARTONO DJAYAPUTRA 0 1 BULAN
368 30/11/2018 BERLY 0 1 BULAN
369 22/11/2018 CATRINNE BUDIMAN 0 1 BULAN
370 08/11/2018 CHUNLIADI SUTANTO 0 1 BULAN
371 02/11/2018 DJAMILAH IRIANI LUMAELA 0 1 BULAN
372 02/11/2018 DUL HASAN 0 1 BULAN
373 05/11/2018 FADJAR GUNAWAN 0 1 BULAN
374 01/11/2018 FAIS AGUS JUNAIDI 0 1 BULAN
375 26/11/2018 FARISA FADHLILLAH 0 1 BULAN
376 30/11/2018 FILIPS GUNAWAN DJAJA 0 1 BULAN
377 27/11/2018 FX CAHYO INDARTO 0 1 BULAN
378 01/11/2018 HANDITORA 0 1 BULAN
379 21/11/2018 HARIS OETOMO 0 1 BULAN
380 19/11/2018 HERAWATI KELANASARI 0 1 BULAN
381 30/11/2018 JOHANES MOELJADI 0 1 BULAN
382 21/11/2018 JUNG HUAH 0 1 BULAN
383 01/11/2018 KARYANTO GONDODIHARJO 0 1 BULAN
384 02/11/2018 MARYONO 0 1 BULAN
385 01/11/2018 MICHAEL TENDEAN 0 1 BULAN
386 01/11/2018 NOGAWATI SUKARDI 0 1 BULAN
387 08/11/2018 RUDOLF OKTAVIANUS LATURIUW 0 1 BULAN
388 21/11/2018 SEPPHIAH 0 1 BULAN
389 05/11/2018 SITI NURLIYAH 0 1 BULAN
390 05/11/2018 SUCIPTO 0 1 BULAN
391 12/11/2018 SUSILOWATI 0 1 BULAN
392 12/11/2018 ABDUL HAMID SULAEMAN 0 1 BULAN
393 12/11/2018 LIANA LAWANI 0 1 BULAN
394 22/11/2018 VITA ERLIANDINI 0 1 BULAN
395 05/11/2018 WILSON 0 1 BULAN
396 12/11/2018 KUSTISARI 0 1 BULAN
397 15/11/2018 FERRY ADRIANTO TASLIM 0 1 BULAN
398 15/11/2018 SISWI HARIYANTI 0 1 BULAN
399 13/11/2018 GALIH PRABOWO 0 1 BULAN
400 09/11/2018 EDMAYATI BATAHA 0 1 BULAN
401 13/11/2018 LIOE WUN SEN 0 1 BULAN
402 09/11/2018 ABANG IBNU SYAMSURIZAL 0 1 BULAN
403 23/11/2018 DRS ABDULLAH 0 1 BULAN
404 22/11/2018 ACHMAD FIRMANSYAH 0 1 BULAN
405 22/11/2018 AGUS LEKSONO 0 1 BULAN
406 09/11/2018 ALDWIN TANUJAYA 0 1 BULAN
407 27/11/2018 SUHENDRY 0 1 BULAN
408 03/11/2018 JULIANTO BATARA 0 1 BULAN
409 05/11/2018 ANDREAS H S PRABOWO 0 1 BULAN
410 07/11/2018 ANDY RISDIYANTO TJANDINEGARA 0 1 BULAN
411 16/11/2018 ANDY WIJAYA SETYANATA 0 1 BULAN
412 12/11/2018 ANTON SURYA DJOJO 0 1 BULAN
413 12/11/2018 ANTONY EDISON 0 1 BULAN
414 13/11/2018 ARTHUR WAILAN SANGER 0 1 BULAN
415 01/11/2018 ASHADI BUDI 0 1 BULAN
416 26/11/2018 ANTON HALIM SANTOSO 0 1 BULAN
417 26/11/2018 BACHTIAR 0 1 BULAN
418 16/11/2018 BAGUS SENOADJI 0 1 BULAN
419 26/11/2018 BAMBANG PRIAMBODO 0 1 BULAN
420 01/11/2018 BENJAMIN BUDI KURNIAWAN 0 1 BULAN
421 09/11/2018 BENNY 0 1 BULAN
422 22/11/2018 INDRIANI SUSYLOWATI 0 1 BULAN
423 02/11/2018 BOYKE D 0 1 BULAN
424 23/11/2018 BUDI IRAWAN 0 1 BULAN
425 06/11/2018 JOHANES PUGUH K,ST 0 1 BULAN
426 27/11/2018 DAVID DWI KHRISNANTO 0 1 BULAN
427 12/11/2018 DENNY SAHETAPI 0 1 BULAN
428 12/11/2018 DIANITA OCTAVIA 0 1 BULAN
429 02/11/2018 DONNY ALPHA EDISON 0 1 BULAN
430 07/11/2018 DWIVA MEITY EMUNAWARI 0 1 BULAN
431 15/11/2018 ELIZABETH NELLY ESTER 0 1 BULAN
432 05/11/2018 ELSA MONALISA 0 1 BULAN
433 23/11/2018 ERIK SEBASTIAN Y 0 1 BULAN
434 19/11/2018 ERWITA MAYASARI 0 1 BULAN
435 22/11/2018 FAJAR NUGROHO 0 1 BULAN
436 01/11/2018 FAISAL 0 1 BULAN
437 14/11/2018 FELIEX 0 1 BULAN
438 07/11/2018 FERY SUALIM 0 1 BULAN
439 07/11/2018 FITRI NOORCHASANATUN SHUT 0 1 BULAN
440 19/11/2018 GRACE KATARINA 0 1 BULAN
441 28/11/2018 GURIT ENY ASTUTI 0 1 BULAN
442 28/11/2018 HANDI STEMARIS 0 1 BULAN
443 07/11/2018 HANNY 0 1 BULAN
444 06/11/2018 HARI YANTO HIU 0 1 BULAN
445 23/11/2018 HARIYADI 0 1 BULAN
446 22/11/2018 HARIYANTO AMD 0 1 BULAN
447 13/11/2018 HARYO WIBISONO 0 1 BULAN
448 15/11/2018 HELMI 0 1 BULAN
449 01/11/2018 HENDRIK KARANGAN TULAK 0 1 BULAN
450 07/11/2018 I M DHARMENDRA 0 1 BULAN
451 02/11/2018 I NYOMAN SUDARTA 0 1 BULAN
452 21/11/2018 IRWAN ZAENAL 0 1 BULAN
453 23/11/2018 IVIJANTHI MERIASTUTI QAMARUDIN 0 1 BULAN
454 05/11/2018 STEVEN JAPARI 0 1 BULAN
455 14/11/2018 JHON REDI SMITH S 0 1 BULAN
456 23/11/2018 KUNADI SAPUTRA KWOK 0 1 BULAN
457 13/11/2018 KUNTADI SUDIRO 0 1 BULAN
458 30/11/2018 LESNING ATI 0 1 BULAN
459 23/11/2018 LIANA HALIM 0 1 BULAN
460 26/11/2018 LILY ASTANI TJOA 0 1 BULAN
461 29/11/2018 LIM LIE NA KAROLINA SISWANTO 0 1 BULAN
462 16/11/2018 MARIA AUSSIE BANTENG PRAMONO 0 1 BULAN
463 09/11/2018 MUHAMMAD RYAN ASHFARI 0 1 BULAN
464 22/11/2018 MAHMUDI KUSUMA, SE 0 1 BULAN
465 01/11/2018 MARCELINA KENDE 0 1 BULAN
466 30/11/2018 MARCUS RITONGA, IR 0 1 BULAN
467 28/11/2018 MARYANI 0 1 BULAN
468 19/11/2018 MEY TJE 0 1 BULAN
469 21/11/2018 MOHAMAD IRFANI SAPUTRO 0 1 BULAN
470 27/11/2018 DESBARITANI 0 1 BULAN
471 21/11/2018 MULYONO SE 0 1 BULAN
472 22/11/2018 TUNGGUS SWANDIE 0 1 BULAN
473 14/11/2018 NEWIN TEMBILANG 0 1 BULAN
474 16/11/2018 K SUTRESNI 0 1 BULAN
475 07/11/2018 HENGKY HERY PEKANTO 0 1 BULAN
476 07/11/2018 NIO ROSIDAH 0 1 BULAN
477 26/11/2018 NUGROHO BUDI SANTOSO 0 1 BULAN
478 30/11/2018 NURHALIMAH 0 1 BULAN
479 22/11/2018 OOY SUSANTO 0 1 BULAN
480 14/11/2018 PAMBUDI WIDIARTO 0 1 BULAN
481 27/11/2018 PANTOAN KPH. TAMBUNAN 0 1 BULAN
482 12/11/2018 PHILIP 0 1 BULAN
483 06/11/2018 PRAJNYA PARAMITHA N 0 1 BULAN
484 23/11/2018 PUTI DWI JAYANTI 0 1 BULAN
485 30/11/2018 SIHWIYATI SULANDARI 0 1 BULAN
486 26/11/2018 RAHAYU 0 1 BULAN
487 21/11/2018 RAHMA DIANA 0 1 BULAN
488 29/11/2018 RAJAMAN 0 1 BULAN
489 12/11/2018 RENY SETYOWATI 0 1 BULAN
490 17/11/2018 RONNY SANTOSO 0 1 BULAN
491 28/11/2018 RORI BUDI WIBOWO 0 1 BULAN
492 13/11/2018 ROSMAWATI 0 1 BULAN
493 23/11/2018 RUBEN TJUNG 0 1 BULAN
494 12/11/2018 JUSTINI SUSANTO 0 1 BULAN
495 13/11/2018 JAKUB HENDRA KUSUMA, IR 0 1 BULAN
496 02/11/2018 SRI APRIYANI AMBAWANI 0 1 BULAN
497 28/11/2018 STEFANUS AGUNG BUDIANTO 0 1 BULAN
498 13/11/2018 STEVANI KOMARA 0 1 BULAN
499 26/11/2018 SUCIPTO 0 1 BULAN
500 30/11/2018 SUDARSONO 0 1 BULAN
501 29/11/2018 LALU SUKARIADI 0 1 BULAN
502 23/11/2018 SURYA SUTRIONO 0 1 BULAN
503 23/11/2018 SYAMSURI SEKARJAYA 0 1 BULAN
504 06/11/2018 STEPHEN 0 1 BULAN
505 13/11/2018 DEDDY PRIASDITYA 0 1 BULAN
506 03/11/2018 THE IVAN 0 1 BULAN
507 30/11/2018 TJIONG THAI LAN 0 1 BULAN
508 01/11/2018 TOMMY SETIAWAN SUSANTO 0 1 BULAN
509 21/11/2018 ANDI FEBRIAN EKA MUHTI 0 1 BULAN
510 21/11/2018 PHOA ON PIN ANITA SANTOSO 0 1 BULAN
511 23/11/2018 CUCU KODARIAH 0 1 BULAN
512 15/11/2018 ALIPI 0 1 BULAN
513 26/11/2018 IRMA RAHMAWATI 0 1 BULAN
514 14/11/2018 AKHMAD HERY SETYADI 0 1 BULAN
515 03/11/2018 AGUS SUTRISNO 0 1 BULAN
516 02/11/2018 BUDI ADIPUTRO 0 1 BULAN
517 21/11/2018 CITARESMI 0 1 BULAN
518 27/11/2018 INSINYUR ENDANG SUKMARA 0 1 BULAN
519 05/11/2018 AHMAD RUZTANDI 0 1 BULAN
520 12/11/2018 LIM AY LING 0 1 BULAN
521 08/11/2018 WIBOWO TJAHYADI SETIAWAN 0 1 BULAN
522 23/11/2018 BAYU CATUR NURCAHYA 0 1 BULAN
523 12/11/2018 PAUW SIAN NO 0 1 BULAN
524 21/11/2018 PANJI PRIAMBUDI 0 1 BULAN
525 22/11/2018 DAVID ARSYA PUTRA 0 1 BULAN
526 22/11/2018 ANDIKA TYASTONO 0 1 BULAN
527 22/11/2018 PT AJISAKA DESTAR UTAMA 0 1 BULAN
528 22/11/2018 SAMSUDIN 0 1 BULAN
529 16/11/2018 IR. SOEMANTO HARRYSON PANJAITAN 0 1 BULAN
530 29/11/2018 HEDY THIONO 0 1 BULAN
531 28/11/2018 YUPPI SUPIANDI 0 1 BULAN
532 12/11/2018 WINUHESTI RAHMA DEWANTI 0 1 BULAN
533 12/11/2018 SONNY WINARSO 0 1 BULAN
534 01/11/2018 LUCKY AFRINALDI 0 1 BULAN
535 21/11/2018 BAYU MAHENDRA DWI W 0 1 BULAN
536 21/11/2018 MORLINA TAHIR 0 1 BULAN
537 02/11/2018 ITO 0 1 BULAN
538 21/11/2018 MB 0 1 BULAN
539 05/11/2018 VIVIAN YANTY 0 1 BULAN
540 23/11/2018 WAWAN SETIAWAN 0 1 BULAN
541 17/11/2018 WIDODO SOEPRIHANTO. SE 0 1 BULAN
542 16/11/2018 WIDYA ANANTYA 0 1 BULAN
543 30/11/2018 WILLY 0 1 BULAN
544 22/11/2018 WONG YONG HWA 0 1 BULAN
545 13/11/2018 YANTO SAEFULOH 0 1 BULAN
546 05/11/2018 YUDI HERMAYADI 0 1 BULAN
547 27/11/2018 YUHENDRI S TP 0 1 BULAN
548 27/11/2018 YUNIAR NINGSIH 0 1 BULAN
549 07/11/2018 YUSTINA YUNITA SUGIHARTO 0 1 BULAN
550 30/11/2018 RIFAN SURJADI 0 1 BULAN
551 29/11/2018 HENDRAWATI TJANDRA ATMAJA 0 1 BULAN
552 23/11/2018 HAPPY HAPSORO 0 1 BULAN
553 09/11/2018 LISA TANDI R 0 1 BULAN
554 26/11/2018 KARINA AYU BUDIANI 0 1 BULAN
555 02/11/2018 ANDRY YONATHAN 0 1 BULAN
556 02/11/2018 ANDREAS BIRAN PRATAMA 0 1 BULAN
557 02/11/2018 OLLTIMA 0 1 BULAN
558 02/11/2018 KETRIN 0 1 BULAN
559 21/11/2018 ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR 0 1 BULAN
560 21/11/2018 MARIANTO 0 1 BULAN
561 06/11/2018 BAMBANG HARIMURTI 0 1 BULAN
562 06/11/2018 SUMARDJO WONGSO 0 1 BULAN
563 06/11/2018 SHITAU 0 1 BULAN
564 08/11/2018 SYAIFUL HANNAN 0 1 BULAN
565 14/11/2018 RADEN TRI BUANA 0 1 BULAN
566 14/11/2018 ANNUR 0 1 BULAN
567 16/11/2018 NI NYOMAN SARI PUSPITAWATI 0 1 BULAN
568 21/11/2018 IKA SRI REDJEKI 0 1 BULAN
569 15/11/2018 NASA CHRISTIAN S 0 1 BULAN
570 21/11/2018 CECE KUSYONO 0 1 BULAN
571 15/11/2018 IFFAH FATKHIYAH R 0 1 BULAN
572 14/11/2018 HERYANTO DJOHAN 0 1 BULAN
573 14/11/2018 MARKUS PUTHUT HARMIKO 0 1 BULAN
574 26/11/2018 ARIE PRATIWI HANDAYANI 0 1 BULAN
575 27/11/2018 ARIF SALEHHANDANA 0 1 BULAN
576 22/11/2018 NOVITA SARI 0 1 BULAN
577 19/11/2018 KURNIA KUSUMO 0 1 BULAN
578 19/11/2018 YULIA MURDYANI 0 1 BULAN
579 17/11/2018 HONGGOWARSITO WARDHANA 0 1 BULAN
580 17/11/2018 KWEE HWA LIE 0 1 BULAN
581 16/11/2018 TJIONG ERWIN RUDY 0 1 BULAN
582 16/11/2018 NJOO VITALIS SURIJONO 0 1 BULAN
583 02/11/2018 HARI WIBOWO UTOMO 0 1 BULAN
584 05/11/2018 HENRY KHARLES 0 1 BULAN
585 05/11/2018 ENDAH MINTARSIH 0 1 BULAN
586 05/11/2018 SUDARMIN 0 1 BULAN
587 05/11/2018 NANI 0 1 BULAN
588 05/11/2018 URIP WIDODO 0 1 BULAN
589 05/11/2018 JOHANES EFFENDY 0 1 BULAN
590 03/11/2018 SANTO 0 1 BULAN
591 16/11/2018 FELIKS GINTING 0 1 BULAN
592 26/11/2018 ALFRED FLORENTIANO LEMEWU 0 1 BULAN
593 16/11/2018 HON KHIAN 0 1 BULAN
594 21/11/2018 AGUSTINA MIAWATI 0 1 BULAN
595 13/11/2018 TRIJOGA TANUATMADJA 0 1 BULAN
596 21/11/2018 JULIANA WONO 0 1 BULAN
597 21/11/2018 M ARIF BUDIARTO 0 1 BULAN
598 16/11/2018 RESKA PRASETYA 0 1 BULAN
599 09/11/2018 PUTU AGUS JUNAEDI 0 1 BULAN
600 03/11/2018 RAMA COURJODHEYA ALAM 0 1 BULAN
601 01/11/2018 TJIAM BUDI WIJAYA 0 1 BULAN
602 01/11/2018 NUR ANDITA AYU PUSPA 0 1 BULAN
603 23/11/2018 WINNY HARIJANTI 0 1 BULAN
604 01/11/2018 BIDJI BINTANG BINAWATI 0 1 BULAN
605 01/11/2018 MASYUDI IRDIANTORO 0 1 BULAN
606 08/11/2018 I WAYAN BUDA TANAYA 0 1 BULAN
607 01/11/2018 CHRISTINE MELANI 0 1 BULAN
608 01/11/2018 CATHRINE TEO 0 1 BULAN
609 02/11/2018 ENDA KURNIAWAN 0 1 BULAN
610 08/11/2018 FAJAR NURMANSYAH 0 1 BULAN
611 08/11/2018 TRANG WAHYUDI 0 1 BULAN
612 03/11/2018 DRS. SC WISNU PRIYA UTAMA 0 1 BULAN
613 03/11/2018 TONNY ROHO 0 1 BULAN
614 01/11/2018 JAZA HUSNULLATIF 0 1 BULAN
615 01/11/2018 INDRA IRAWAN SIREGAR 0 1 BULAN
616 08/11/2018 FELLIANTY WIDJAJA 0 1 BULAN
617 01/11/2018 JULICIANA DEWI JANI 0 1 BULAN
618 23/11/2018 ACHMAD KHADAFI M 0 1 BULAN
619 09/11/2018 RIDZKI RIDHALAKSANI 0 1 BULAN
620 03/11/2018 LIANTO SANJOYO W 0 1 BULAN
621 08/11/2018 THOMAS WENAS 0 1 BULAN
622 27/11/2018 RUDIAMAN 0 1 BULAN
623 27/11/2018 SANDY KUSYADI DJIE 0 1 BULAN
624 12/11/2018 TAN SURYANTI GUNADI 0 1 BULAN
625 12/11/2018 JUWANDI 0 1 BULAN
626 08/11/2018 GIRI PRATOMO 0 1 BULAN
627 06/11/2018 DENNY HALIEM 0 1 BULAN
628 08/11/2018 VELYN KARTIKA 0 1 BULAN
629 30/11/2018 ABU BAKARGADI 0 1 BULAN
630 09/11/2018 INSINYUR DWI SUNU IRWANTONO 0 1 BULAN
631 06/11/2018 JOHANSYAH SLAMET ARIFIN 0 1 BULAN
632 23/11/2018 KERRY ANOGIA MANOPPO 0 1 BULAN
633 15/11/2018 ADE YUDHISTIRA 0 1 BULAN
634 23/11/2018 NURAHAYU TYASWATI 0 1 BULAN
635 12/11/2018 SENDY PRAMANANTA 0 1 BULAN
636 22/11/2018 ARYO UTOMO 0 1 BULAN
637 22/11/2018 KATARINA 0 1 BULAN
638 22/11/2018 ELING SRI HANDAYANI 0 1 BULAN
639 22/11/2018 RIWAN TANAMA 0 1 BULAN
640 06/11/2018 DAVID SENJAYA 0 1 BULAN
641 06/11/2018 LIE WIE LIONG 0 1 BULAN
642 15/11/2018 YULI AVIANTO PRIBADI 0 1 BULAN
643 02/11/2018 NIO SRI MURNI 0 1 BULAN
644 29/11/2018 RADEN CUCU HERIWANTO 0 1 BULAN
645 06/11/2018 SUKIRNO ISAAC 0 1 BULAN
646 26/11/2018 TRIHANGGARA YANUARDHI HAMDHANI 0 1 BULAN
647 02/11/2018 ANG LUSYANA 0 1 BULAN
648 09/11/2018 GEORGE YUGIA KURNIA 0 1 BULAN
649 13/11/2018 MOLANA SEBAYANG 0 1 BULAN
650 02/11/2018 MINQUARTET WANGSA WIDJAJA 0 1 BULAN
651 26/11/2018 ARMAND KARIM D 0 1 BULAN
652 01/11/2018 GO LIOK TJIOE 0 1 BULAN
653 29/11/2018 RINA RACHMANDARI 0 1 BULAN
654 26/11/2018 YAFET TOMI MEIDATIKA 0 1 BULAN
655 26/11/2018 TITIN GOZALI 0 1 BULAN
656 29/11/2018 SHINTA MUTIARAHATI 0 1 BULAN
657 07/11/2018 TAN LUSIAWATI SORENSEN 0 1 BULAN
658 08/11/2018 ALI FIKRI 0 1 BULAN
659 02/11/2018 DESIYANA RINA YULIA 0 1 BULAN
660 02/11/2018 TRISNO SUDIARDJO 0 1 BULAN
661 21/11/2018 IRAWAN SUKANDAR 0 1 BULAN

Bagikan via Email

Nama Anda:
Email Penerima:
Subjek:
Dari: